Compentatiegebieden Healing Touch Therapeut

  1. Professionalisering en persoonlijke ontwikkeling als Healing Touch Therapeut waarbij de therapeut integratief en complementair kan denken en werken vanuit de vakinhoudelijke discipline en wettelijk geldende eisen. Zij/hij kan wetenschappelijke inzichten toepassen. 
  1. Brede inzetbaarheid bij fysieke, emotionele, mentale vraagstukken en spirituele groei. Healing Touch is niet conflicterend met andere vormen van reguliere of complementaire behandeling of therapievormen.
  1. Creativiteit en complexiteit in handelen: de therapeut onderkent vraagstukken die zich in de beroepspraktijk voordoen. De therapeut kan deze vraagstukken zelfstandig definiëren en analyseren. Tevens kan de therapeut deze met een professionele aanpak begeleiden.
  1. Reflectie op eigen beroepsmatig handelen en houding zijn hierbij een permanente basisvoorwaarde en uitgangspunt
  1. Sociaal communicatieve bekwaamheid: de therapeut heeft besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid door het ontwikkelen van begrip en betrokkenheid bij ethische, normatieve en maatschappelijke vragen die samenhangen met toepassing van kennis in de beroepspraktijk. Zij/hij communiceert en werkt samen met anderen in de sociale context van het beroepsmatig handelen
  1. Basismanagement kwalificatie:de therapeut is in staat om doelgericht te werken, initiatief te nemen, zelfstandig op te treden en toont flexibiliteit. De therapeut kan realistische doelen stellen,werkzaamheden plannen en planmatig afwerken. Hij/zij kan reflecteren op en verantwoording nemen voor eigen therapeutisch handelen. Ontwikkeling van beroepshouding en verdere professionalisering is normatief
  1. Specifieke Healing Touch beroepscompetenties:

 De therapeut herkent verstoorde energetische patronen en is in staat om harmonie en evenwicht binnen het energielichaam te stimuleren

De therapeut faciliteert het zelf-genezend vermogen van de cliënt d.m.v. het gebruik van de handen als werktuig en het correct toepassen van de Healing Touch technieken.

De therapeut past meditatietechnieken toe en ontwikkelt daarmee het hoger zintuigelijk waarnemingsvermogen bij zichzelf én de cliënt.

De therapeut werkt vanuit het hartcentrum met de intentie zich in te zetten voor het Hoogste Goed en heeft vertrouwen in de meest liefdevolle oplossing van alle betrokkenen.

De therapeut onderschrijft en respecteert de HT Praktijkrichtlijnen, HT Ethische Code en Reikwijdte van eigen Praktijk.