Publicaties

Niets leert ons meer bescheidenheid dan het corrigeren van de drukproeven van een artikel dat men op het punt staat te publiceren – Marly-le-Roy et environs 

In de twee publicaties wordt onderzocht of energetische therapie, zoals Therapeutic Touch, een effectieve behandeling is voor pijn. De publicatie in het Nederlands tijdschrift voor Wondzorg met de titel “Therapeutic Touch als Interventie bij de behandeling van patiënten die wondpijn ervaren” heeft gekeken naar de effectiviteit van Therapeutic Touch als behandeling voor patiënten met wondpijn. De studie heeft aangetoond dat therapeutic Touch een effectieve behandeling is voor wondpijn. Patiënten die de therapie kregen, rapporteerden een significante vermindering in hun pijnsymptomen. Therapeutische Touch een vorm van energetische therapie is een veelbelovende behandeling voor patiënten met pijn, vooral voor patiënten met wondpijn. De publicatie in Nursing bevestigt dat energetisch therapie een effectieve behandeling is echter wel dat er nog verder onderzoek in de toekomst dient plaats te vinden.

Tijdschrift Nursing

Helpt energetische therapie bij wondpijn? 

Nederlandse tijdschrift voor Wondzorg 

THERAPEUTIC TOUCH als interventie bij de behandeling van patiënten die wondpijn ervaren